Governance

Woonlinie hecht grote waarde aan goed bestuur en legt daarover op een transparante wijze verantwoording af. We onderschrijven de Governancecode voor Woningcorporaties.

  • Statuten en reglementen  
  • Integriteit 
  • Bestuur en Toezicht 
  • ANBI-status 

Statuten en reglementen

Hieronder leest u de statuten en reglementen die onderdeel deel zijn van onze governancestructuur:

Integriteit

Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor goed bestuur. Daarom heeft Woonlinie een klokkenluiderregeling en een integriteitscode.
Lees hier meer over de Klokkenluiderregeling. 
Lees hier meer over de Integriteitscode. 

Bestuur & Toezicht


Woonlinie wordt bestuurd door de heer
mr. P.A.W. van den Heuvel, directeur-bestuurder.

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de taken en werkwijze van het bestuur en bestaat uit de volgende personen:

- Mevrouw P. Nieuwenhuis

- De heer G. de Ruiter

Beloningsbeleid

Woonlinie houdt zich aan afspraken binnen de Wet Normering Topinkomens. Onze verantwoording over het beloningsbeleid is te vinden in het jaarverslag 2017
 

ANBI-status

Woonlinie is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status sluit aan bij onze missie, visie & opgaven. ANBI’s zijn verplicht de volgende gegevens op de website te plaatsen:

  • Naam van de instelling: Woonlinie
  • RSIN Woonlinie: 806437030
  • RSIN Fiscale Eenheid Woonlinie: 819195546
  • Contactgegevens 
  • Beloningsbeleid, verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording. 
 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden